ธุรกิจ การงาน Two of Wands การเข้าคู่หุ้นส่วนกับคนที่เหมาะสม ได้คู่คิด เป็นมิตรที่ปรึกษาทางการงาน การร่วมงานกับคนเก่งจะเป็นหลักสำคัญสำคัญในตอนนี้

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Queen of Swords ปัญหาการตัดสินใจไม่เด็ดขาด การสัมพันธ์หรือปะทะกับคนที่มีอำนาจ

 

          คำแนะนำพิเศษ  Page of Swords ท่ามกลางข่าวลือ ข่าวร้าย ข่าวลวง หรือสภาวะที่สับสนอย่างมาก ขอให้คุณพิจารณาสิ่งที่มากับลมอย่างมีสติ สู้กับอุปสรรคด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่าตัวเอง

 

  ราศีสิงห์ Leo (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Seven of Swords ปัญหาการทำงานที่ไม่โปร่งใส การร่วมแรงร่วมใจกับคนซึ่งไว้วางใจกันยาก อาจมีเหตุพัวพันกับเรื่องลับลวงพราง ใต้โต๊ะสินบนต่าง ๆ การใช้วิธีที่ไม่ตรงไปตรงมาในธุรกิจการงาน

 

          ความรัก ความข้องเกี่ยว Knight of Pentacles อาจมีความเกี่ยวเนื่องกับคนที่เก่งการเงิน ทำงานด้านการเงิน หรือพบกันด้วยธุรกิจในขั้นต้น ในบางคนเล็งเห็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน หัวใจเป็นเพียงส่วนประกอบ

 

          สภาวะการเงิน Five of Wands การเงินที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากต้องรอไปอีกระยะ อาจมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้า หรือการเงินคลาดเคลื่อน ผลมาจากที่ประชุมซึ่งตกลงกันไม่ได้ การอนุมัติเบิกจ่ายต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคณะทำงาน

 

          ธุรกิจ การงาน Five of Cups ความผิดหวังหรือเสียความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงาน อาจมาจากเพื่อให้นร่วมงาน หรือความคาดหวังของตัวคุณเอง สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มากระทบใจ บั่นทอนกำลังใจ

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Two of Pentacles การเงินที่ตึงมือ การหมุนเงินจนหน้ามืดตาลาย ช่วงเวลาลำบากที่ต้องใช้วิธีมั่ว ๆ เพื่อให้เอาตัวรอด สุดทุลักทุเล

 

          คำแนะนำพิเศษ Seven of Cups ถามตัวเองให้ดีว่าคุณต้องการอะไร มนุษย์เรามักมีความปรารถนาอย่างมากที่ไร้เหตุผล แต่จะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อเสียใจ เสียดาย เสียเวลา

 

  ราศีกันย์ Virgo (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Four of Wands การวางรากฐานที่มั่นคงไปอนาคต กิจการงานที่เริ่มด้วยทุนหนักแน่น มีแนวโน้มยั่งยืน

 

          ความรัก ความเชื่อมโยง Seven of Pentacles ยังต้องการการทบทวนเพื่อให้ก้าวต่อไปข้างหน้า สิ่งต่าง ๆ ที่เคยสั่งสมมาระหว่างกันจะว่าไปก็ยังน้อยเกินไป แต่ก็เป็นรากฐานที่แข็งแรงเกินกว่ามือที่สามจะเผ่านาแทรกได้